Doelstelling

Orkest op maat! heeft als doelstelling om blaasmuziek met de inzet van een groot fanfare orkest bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Het orkest zoekt hiervoor samenwerking met professionele (streek) artiesten.

Voor muzikanten vormt het orkest een nieuwe inspiratiebron. In dorpen waar nog relatief kleine muziekverenigingen actief zijn, is er een grote behoefte aan een dergelijk groot projectorkest, zonder leegloop van de eigen muziekvereniging. Hier kan nieuwe samenspelervaring worden opgedaan. Daarnaast kan het zelfs ‘slapende’ muzikanten stimuleren om over de drempel te helpen om zich zonder wekelijkse verplichtingen aan te sluiten. Tot slot levert het orkest een belangrijke bijdrage aan de onderlinge muzikale verbondenheid uit de noordelijke provincies.