Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ingaande per 24 januari 2019

 1. Orkest op maat! is een projectorkest voor amateurmuzikanten.
 2. Orkest op maat! heeft als voornaamste doel amateurmuzikanten samen te brengen om te musiceren in een ongedwongen en plezierige setting.
 3. Orkest op maat! kan een samenwerking aangaan met professionele musici of gezelschap in de breedste zin van het woord.
 4. Orkest op maat! is een toevoeging aan Stichting Waterliner met K.v.K. nummer 71110240 (Dienstverlening voor uitvoerende kunst) en wordt aangestuurd door een team/organisatie van 3 personen buiten het stichting bestuur.
 5. Orkest op maat! heeft als voornaamste activiteit volgens de Kamer van Koophandel; ‘Het samenstellen en uitvoeren van arrangementen, evenementen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.’
 6. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door; ‘het op locatie bijeenkomsten, repetities en concerten te organiseren van de in lid 1 bedoelde artikel kunst en cultuur.’ (volgens statutenwijziging d.d. 24 januari 2019)
 7. Een projectperiode van Orkest op maat! gaat in vanaf het moment van inschrijving tot aan het evaluatiemoment na het concert.
 8. Voor aanvang van een project wordt de eigen bijdrage vastgesteld door het team/organisatie. Na het voldoen van de eigen bijdrage gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden voorzien van een ingangsdatum. De eigen bijdrage is een onderdeel van de projectfinanciering.
 9. U stemt in dat beeldmateriaal (foto en film) van u als persoon gebruikt mag worden voor informatieve doeleinden op de webste, flyers, folders, social-media en regionale of landelijke media.
 10. Muzikanten dienen minimaal niveau b of gelijkwaardige muzikale ervaring te hebben om deel te kunnen nemen aan het orkest.
 11. De muzikant dient voor een eigen (of in bruikleen) goed werkend instrument zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen in overleg met het team/organisatie.
 12. Het orkest op maat! team/organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van uw eigendommen of geleende onderdelen binnen het projectperiode.
 13. Tijdens de projectperiode zijn er geen extra verzekeringen afgesloten. Voor informatie dient u met uw eigen verzekering contact op te nemen.
 14. Repetitie(s) en concert(en) dienen ten alle tijde bezocht te worden door de ingeschreven muzikant.
 15. In verband met muziekrechten mogen muziekstukken niet worden verveelvoudigd dan wel gebruikt te worden anders dan voor Orkest op maat!
 16. Mocht de muzikant vanaf 6 weken of korter vóór het concert zijn of haar opgave om welke reden dan ook annuleren dan vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 17. De dirigent/muzikaal leider is de muzikale eindverantwoordelijke van het orkest, hij bepaald de stemverdeling. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met wat de muzikant van tevoren heeft aangegeven.
 18. Mocht er binnen de projectperiode zich wijzigingen of complicaties voordoen ten aanzien van de muzikale kwaliteit, dan is de dirigent/muzikaal begeleider aangewezen om deze aanpassingen (per direct) door te voeren.
 19. Binnen de projectperiode wordt uw medewerking gevraagd om rekening met elkaar te houden ongeacht aardsheid, religie of politieke overtuiging.
 20. Indien zich in het projectperiode onverhoopte zaken voordoen zoals het niet nakomen van de hierboven omschreven afspraken dan is het Orkest op maat! team/organisatie gemachtigd u uit het project te ontbinden. U zult dan geen restitutie van het inschrijfgeld krijgen.
 21. Het Orkest op maat! team/organisatie is uw aanspreekpunt voor alle algemene en gerichte vragen. Zij zijn bereikbaar via het mailadres info@orkestopmaat.nl